Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Dobieramy kompetencje i tworzymy strategie – szyjemy na miarę.

-----------

dr Jędrzej Jakubowicz

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow
Slider
PRAWO AUTORSKIE

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prawnoautorskich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

  • przygotowujemy wyczerpujące opinie prawne dotyczące każdego rodzaju utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych (artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, nadania programów),
  • opracowujemy projekty umów obejmujących zagadnienia prawnoautorskie, w tym dotyczących przejścia praw autorskich, regulujących warunki korzystania z utworu (umowy licencyjne), odnoszących się do dokonywania i rozporządzania opracowaniami cudzych utworów,
  • analizujemy sytuację prawną związaną z różnymi sposobami wykorzystania utworów,
  • przeprowadzamy badanie stanu prawnego dóbr niematerialnych pod kątem możliwych roszczeń osób trzecich jak i w celu ustalenia granic dozwolonego użytku,
  • zapewniamy reprezentację w kontaktach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

KANCELARIA PRAWNICZA GŁOWACKI I WSPÓLNICY

BIURO W POZNANIU

ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

e-mail: poznan@gwlex.pl
tel. +48 61 221 74 51
fax +48 61 221 74 53

KRS 0000295680
REGON 300731875
NIP 7811811954
BIURO W WARSZAWIE

ul. Nowy Świat 2
00-497 Warszawa

e-mail: warszawa@gwlex.pl
tel. +48 22 364 44 54
fax +48 22 364 44 54